Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

VAKFIN  FAALİYETLERİ:

MADDE- 4. Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak, sevgi ve saygı prensibi göz önünde bulundurularak, yöre insanımızın mutluluğu, huzuru, refahı, dirlik ve düzeni için ilmi, ahlaki, kültürel ve sosyal hizmetleri yapmak.

a) Yöre gençliğine vatan, millet, bayrak sevgisi ve istiklal şuuru vermek ve bu bağlamda öz değerlerimiz ve öz kültürümüzle donanımlı , geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilen, gelişen ve değişen dünyaya ufku açık, araştıran, kendini sürekli geliştiren, milli manevi değerleri özümseyen, idealist, vatanını milletini seven asil bir gençlik yetişmesi için çalışmalar yapmak.

b) Eğitimin her kademesindeki öğrencilere yurt içi ve yurt dışında karşılıksız burs vermek.

c) Kütüphaneler, dershaneler, okul öncesi okul ve özel öğretim kurumları, özel üniversite, fakülte, meslek yüksek okulları, laboratuarlar, araştırma ve geliştirme birimleri (AR - GE) açmak ve işletmek.

d) Eğitimin her kademesindeki öğrenciler için özel yurtlar, kurslar, pansiyonlar açmak ve işletmek.

e) Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda hazırlama, geliştirme ve yetiştirme amaçlı beceri kursları açmak, sportif faaliyetlerde bulunmak.

f) Yöre insanının ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel hastane, sosyal tesisler, kadın-aile ve gençlik merkezleri açmak ve işletmek.

g) Gündüz çocuk bakımevi, aşevi, sebil çeşme, imaret, yetimleri, kimsesizleri, küçükleri barındırma ve rehabilitasyon merkezi ile şefkat yuvası, huzurevi ve benzeri sosyal hizmet ve hayır müesseseleri açmak ve işletmek.

h) Cami , Kur’an kursu binası yapmak, bakım ve onarımları için gereken desteği sağlamak. Barla’da bulunan tarihi eserlerin ve yıkılmaya yüz tutmuş tarihi evlerin restorasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak için imkanları nispetinde yardımcı olmak. Gerektiğinde turistik tesisler açmak. İnanç turizmi için çalışmalar yapmak.

i) İhtiyaç sahibi ailelere, düşkünlere, dul, yetim ve öksüzlere, şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarına, afetzedelere her türlü yiyecek, giyecek, yakacak gibi nakdi yardımları yapmak.

j) Eğitimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda sosyal faaliyetlerde bulunmak, organize etmek, gerekli kültür merkezlerini kurmak, buralarda icra edilecek faaliyetleri CD ve albüm olarak hazırlayıp piyasaya sunmak.

k) İlmi, tarihi bülten, broşür, gazete, dergi, kitap, resim gibi eserleri yayınlamak. Seminerler, konferanslar, açıkoturumlar, sempozyumlar, paneller, sergiler, yarışmalar ve anma günleri yapmak, vakfa gelir temini amacıyla kermesler ve kampanyalar düzenlemek, yemek tertip etmek, yurt içi, yurt dışı geziler için gerekli organizasyonları yapmak.

l) Yurtiçi ve yurtdışı turizm acenteleri kurmak ve işletmek , A grubu seyahat acenteleri ile işbirliği yapmak.

m) Toplumu, özellikle gençleri vakıf çalışmalarına özendirmek, vakfı benimsemeleri için çalışmalar yapmak. Vatanımıza, milletimize, memleketimize, insanımıza hizmet etmenin onurlu bir görev olduğunu anlatmak. Temiz toplum, temiz çevre konusunda gereken hassasiyeti göstermek, bu konularda yöre insanımızı bilinçlendirmek.